DraftBooster logo

Hva er en Draftbooster røyksuger?

En Draftbooster røyksuger er en elektrisk ventilator. Den monteres på skorsteinen og sikrer at vedovnen din får nok luft til å brenne rent hele dagen uten problemer. Draftbooster røyksugeren skaper et negativt trykk I skorsteinen slik at man unngår de fleste problemene kan man komme ut for når man fyrer med ved.

Draftbooster røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen og skaper et undertrykk som sikrer at røyken trekkes gjennom skorsteinen i stedet for ut i stua. Med en Draftbooster får du kontroll over trekket i skorsteinen slik at du kan nyte ilden og varmen vedovnen din uten generende lukt og røyk.

Svart Draftbooster installert på skorstein

Når er det en god idé å bruke en Draftbooster røyksuger?

Får du ikke trekk i vedovnen din?

  • Det tar lang tid og det er vanskelig å fyre opp.
  • Glasset i ovnsdøren blir sotete.
  • Det kommer ut røyk fra vedovnen – særlig når man legger inn mer ved.
  • Det lukter røyk og sot når du bruker vedovnen din.

Det naturlige trekket i skorsteinen er sjelden tilstrekkelig

  • Det er stor konkurranse om luften i en tett bolig, og det skjer ofte at vedovnen ikke får nok luft.

Få luft igjen

  • Med en Draftbooster kan vi hjelpe vedovnen din til å få nok luft slik at det blir lett å fyre opp, samtidig som du unngår innvendig lukt av røyk og sot.
  • Det blir i stedet opp til deg å avgjøre når det er behov for ekstra trekk i skorsteinen – med en enkel AV/PÅ-fjernkontroll.

Plassér AV/PÅ-fjernkontrollen til Draftbooster røyksugeren ved siden av fjernkontrollen til TVen din og kos deg med at flammene i vedovnen din er rene og klare.

Hvorfor er det nødvendig med mekanisk røyktrekk?

Draftbooster redusere røyk i stua

Opptenningsproblemer

Hvis du har problemer med opptenningen vil det som oftest skyldes manglende trekk I skorsteinen. Trekket blir skapt av forskjellen på høy temperatur i skorsteinen og den lavere temperaturen utenfor. Fordi skorsteinen er kald under opptenning, er trekket begrenset og det kan være vanskelig å tenne opp.

Det er viktig at opptenningsbrenselet er tørt og at du begynner med vedpinner og små trestykker. På den måten kan ilden fatne raskt og utvikle varmen som skal til for å gi et godt skorsteinstrekk.

Røyk i stua

Hvis det kommer røyk ut i rommet ved gjenfyring kan det skyldes at skorsteinstrekket er for dårlig. Hvis du har et meget tett hus, og særlig hvis du har avtrekksvifte eller ventilasjonsanlegg i huset, kan skorsteinstrekket bli for svakt.

En annen årsak til røykutslipp kan være et misforhold mellom størrelsen på vedovnen og skorsteinen. Det er viktig å vite at det naturlige trekket varierer med utetemperaturen gjennom året, og at det blir påvirket av vær og vind.

Faktorer som skorsteinshøyden i forhold til høye bygninger eller lignende i nærheten kan også påvirke det naturlige trekket negativt og forårsake vindnedslag og dermed røyk i stua.

Ovnen slukner

Luft bidrar til å sikre en god forbrenning. Det er skorsteinens oppgave å fjerne røyk og gjennom skorsteinstrekket sikre frisk tilførsel av luft i en slik mengde at den tilsvarer mengden av røyk vedovnen produserer. Hvis ovnen ikke fungerer optimalt, kan det skyldes dårlig trekk, utettheter I skorsteinen eller at vedovnen ikke passer til skorsteinens størrelse.

Røyklukt og tilsoting

Når ovnsdøren blir sotete og det lukter røyk, skyldes det dårlig forbrenning. Problemet oppstår hvis du bruker vått brensel, har innstilt spjeldet feil eller ikke har nok trekk I skorsteinen.

God forbrenning krever høye temperaturer og tilstrekkelig luft. Hvis du stenger lufttilførselen for raskt, slipper uforbrente gasser og partikler opp gjennom skorsteinen. Dette gir sot på skorsteinens vegger og stygg røyklukt.

Hva er resultatet av bruk af en røyksuger?

Statistikk fra undersøkelse om utfordringer med vedovn for og etter montering av Draftbooster
Statistikk fra undersøkelsen viser hvor enkelt det er å installere Draftbooster
Vis knapper
Skjul knapper